Kalastusluvat.net

KALASTUSKORTTI ELI VALTION KALASTONHOITOMAKSU

Valtion kalastonhoitomaksu tai toiselta nimeltään kalastuskortti on valtion keräämä kalastamiseen ja ravunpyyntiin tarvittava perusmaksu.

Jokaisen 18-64-vuotiaan kalastajan on suoritettava kalastonhoitomaksu mikäli hän harjoittaa muun tyyppistä kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä. Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden kalastajien ei tarvitse suorittaa maksua, harjoittivatpa he minkä tyyppistä kalastusta hyvänsä.

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastukseen virvelillä, uistimilla ja perhoilla. Maksu oikeuttaa kalastajan kalastamaan yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä kerrallaan. Vetouistelussa saa lisäksi käyttää yhtä painoviehettä tai syvääjää.

Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtauspaikoissa eikä muilla vesialueilla, joilla kalastusoikeus on rajoitettu ympäristöllisistä tai taloudellisista syistä. Tällaisia alueita ovat mm. kalankasvatusalueet. Myös Ahvenanmaan maakunnassa kalastukseen tarvitaan aina paikallisen kalastusoikeuden haltijan myöntämä kalastuslupa.

Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen maksu, jota ei voi siirtää tai lainata toiselle henkilölle.

Suoritettu kalastonhoitomaksu on voimassa koko Manner-Suomen alueella. Maksua ei tarvita Ahvenanmaan vesistöillä kalastamiseen.

Kalastonhoitomaksusta saatavat varat menevät Maa- ja Metsätalousministeriölle (MMM). Ministeriö koordinoi varojen käyttöä suomalaisen kalastuksen ja suomalaisten kalavesien hyväksi. Varoilla rahoitetaan mm. Itämeren ja Suomen sisävesistöjen suojelua sekä kalakantojen ylläpitoa.

Kalastonhoitomaksun voi suorittaa joko koko kalenterivuodelle, seitsemän vuorokauden jaksolle tai yhdeksi vuorokaudeksi. Vuonna 2018 kalastuskortin hinta on seuraava:

  • Koko kalenterivuodelle 2018: 45 €
  • Seitsemälle vuorokaudelle: 15 €
  • Yhdeksi vuorokaudeksi: 6 €