Kalastusluvat.net

TIETOA KALASTUSLUVISTA JA KALASTUSMAKSUISTA

Näiltä sivuilta löydät kattavan ja ajantasaisen tietopaketin kalastukseen liittyvistä luvista ja maksuista. Voit halutessasi joko ottaa tarkemmin selvää eri luvista tai vain helposti ja nopeasti tarkistaa, mitä lupia tarvitset.

Onkimista ja pilkkimistä lukuunottamatta kaikki kalastustavat ovat luvanvaraisia. Tarvittavat luvat riippuvat paitsi harjoitetusta kalastustavasta ja käytetyistä välineistä, myös kalastajan iästä sekä vesialueesta, jolla kalastetaan.

Viehekalastus vaatii valtion kalastonhoitomaksun sekä mahdollisesti paikallisen vesialueen vieheluvan. Valtion kalastonhoitomaksu oikeuttaa virvelöintiin sekä yhdellä vavalla uisteluun tavallisilla vesialueilla. Useammalla vavalla uistelu sekä kalastusrajoitusalueilla kalastaminen sen sijaan edellyttävät aina paikallisen vieheluvan hankkimista.

Pyydyskalastus, ravustus ja erikoisemmat kalastustavat vaativat kalastonhoitomaksun lisäksi paikallisen vesialueen kalastusluvan.

Kalastuslupien ja -maksujen taulukosta voit tarkistaa, mitä lupia ja maksuja harjoittamasi kalastustapa edellyttää.

MIKSI HANKKIA KALASTUSLUPA

Asiaankuuluvien kalastuslupien ja -maksujen suorittaminen on paitsi laillisen ja huolettoman kalastamisen edellytys, myös hyvä tapa pitää huolta omista kalavesistä.

Kalastuslupiin ja -maksuihin sijoitetut varat käytetään lähestulkoon täysimääräisesti suomalaisten vesistöjen ja kalakantojen kunnon ja hyvinvoinnin edistämiseen. Varoilla tuetaan mm. Itämeren ja Suomen sisävesistöjen luonnonsuojelua, vesistöjen puhtauden ylläpitoa, paikallisten kalastusmahdollisuuksien kehitystä sekä eritoten kalakantojen ylläpitoa istutusten ja suojelun avulla.

Hankkimalla kalastusluvan olet siis mukana varmistamassa, että lähiseutusi ja koko Suomen kalavedet pysyvät puhtaina ja kalarikkaina myös tulevina vuosina.