Kalastusluvat.net

KALASTUSKORTTI ELI VALTION KALASTUKSENHOITOMAKSU

Valtion kalastuksenhoitomaksu tai toiselta nimeltään kalastuskortti on valtion keräämä kalastamiseen ja ravunpyyntiin tarvittava perusmaksu.

Jokaisen 18-64-vuotiaan kalastajan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu mikäli hän harjoittaa muun tyyppistä kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä. Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden kalastajien ei tarvitse suorittaa maksua, harjoittivatpa he minkä tyyppistä kalastusta hyvänsä.

Kalastuksenhoitomaksu on henkilökohtainen maksu, jota ei voi siirtää tai lainata toiselle henkilölle.

Suoritettu kalastuksenhoitomaksu on voimassa koko Manner-Suomen alueella. Maksua ei tarvita Ahvenanmaan vesistöillä kalastamiseen.

Kalastuksenhoitomaksusta saatavat varat menevät Maa- ja Metsätalousministeriölle (MMM). Ministeriö koordinoi varojen käyttöä suomalaisen kalastuksen ja suomalaisten kalavesien hyväksi. Varoilla rahoitetaan mm. Itämeren ja Suomen sisävesistöjen suojelua sekä kalakantojen ylläpitoa.

Kalastuksenhoitomaksun voi suorittaa joko koko kalenterivuodelle tai seitsemän vuorokauden jaksolle. Vuonna 2015 kalastuskortin hinta on seuraava:

  • Koko kalenterivuodelle 2015: 24 €
  • Seitsemälle vuorokaudelle: 7 €

Kalastuksenhoitomaksun lisäksi kalastajan täytyy kalastustavasta riippuen suorittaa joko läänikohtainen viehekalastusmaksu tai hankkia maanomistajan tai kalastusoikeuden hallinnoijan myöntämä paikallinen kalastuslupa.

» Siirry maksamaan kalastuksenhoitomaksu